Terapi & Coaching

NLP – Neuro Lingvistisk Programmering

… er en praktisk orienteret psykologisk retning, der siden sin begyndelse i 70érne har været og stadig er i rivende udvikling.

NLP er nysgerrig på hvordan menneskers tanke mønstrer fungerer og hvordan den enkelte reagerer og bearbejder alt dette. Disse mønstre eller ”programmer” bliver skabt af samspillet mellem nervesystemet ”neuro” og de sproglige strukturer ”lingvistisk”, og deres indflydelse på vores krop og adfærd. Heraf navnet NLP.

Læs mere om NLP

I NLP terapi arbejder vi med den måde du sanser og bearbejder dine oplevelser – visuelt, auditivt, følelse i kroppen, egen indre stemme, lugt og smag. Herved får du mulighed for at bearbejde og forandre uhensigtsmæssige reaktionsmønstre.
En del arbejde foregår i let trance /afslappet tilstand, hvor du er i vågen trance mens du arbejder.

Som integreret psykoterapeut anvender jeg desuden også metoder som spædbarnsterapi, Livets Elv – en norsk familieterapiform, tegneterapi og drømmetydning.

Alt efter klientens udfordring aftaler vi om der er brug for Coaching eller terapi.

Ophavsmændene til NLP var Richard Bandler og John Grinder som studerede på University of California. NLP bruges i dag inden for psykoterapi, pædagogik, ledelse, kommunikation og samarbejde, psykosomatik og smertelindring, coaching og konflikthåndtering, formidling samt personlig udvikling.

Hvem kan NLP hjælpe?
Se Dansk NLP Psykoterapeut forening

Sandplay

Er en metode der er udviklet af Dora Kalff i 1950érne. Det teoretiske grundlag har sit udspring gennem C.G Jungs teorier om ubevidste og kreativitet i menneskets sind.

Læs mere om Sandplay

I sandplay arbejder man med sand og figurer i små sandkasser. Her kan man udtrykke sig omkring et emne, og i samspil med terapeuten ledes gennem en proces, hvor man bearbejder og integrere ressourcer til at være i, eller overkomme udfordringer. Alt foregår i et rum uden mange ord og er på den måde med til at stimulerer egne kreative ressourcer på en mild og virkningsfuld måde.

Sandpaly er en metode der bruges pædagogisk og terapeutisk for at arbejde med udviklingsprocesser for børn fra ca. 6 år og voksne.

Mere info om Sandplay findes her:
Dansk Sandplay Institut
Yes2life

Spædbarnsterapi

Overordnede antagelser for terapien og metoden er; at alt usagt binder energi. Gennem metoden søger vi mod at frisætte tidlige tramuer ved udtrykke den sande historie om barnet og det system det er i.

Læs mere om Spædbarnsterapi

I stedet for at skåne og undlade, italesætter vi det fakta barnet lever i og de følelser der må være. Man siger; lad aldrig barnets smerte blive glemt. På den måde legaliseres den aktuelle væren og det hele menneske.

Metoden kan anvendes både til børn og voksne der har oplevet tidlige traumer i livet.

I praksis anvender jeg dele af metoden, hvor det skønnes nyttigt og virkningsfuldt, for at opnå en større forståelse og erkendelse af sig selv.

Spædbarns terapien i Danmark er udviklet af / cand.psyk. Inger Thormann og psykoterapeut Inger Poulsen. De har ladet sig inspirere af børnepsykiater, psykoanalytiker og læge Caroline Eliacheff som var elev af Francoise Dolto.

Mere information om Spædbarnsterapi kan findes hos:
Dansk institut for spædbarnsterapi